Pneumatický oklepávač

AC pístový vibromotor využívá stlačeného vzduchu ke stlačení a zpětného pohybu pístu pro vyvolání vibrace. Také frekvence a amplituda vibrace může být upravena tlakem vzduchu. AC1 pístový vibromotor může být použit různým způsobem na dopravnících, podavačích, k plnění, hutnění, přesívání, jak uvnitř, tak venku. Nesmí být používán ponořený v tekutině.

AC1-C série

Typ se vzduchovým polštářem, s nízkou hladinou hluku. Je vhodný pro umístění v klidných zónách; pro umístění jako oklepávač stěn cisterny a pro řešení problému s tokem materiálu. Může být také navrhnut pro použití na třídiči, dopravníku.

AC1-S série

Náraz pístu může uvolnit rez nahromaděnou uvnitř trubky. Přímý úder na cisternu s materiálem s vysokou vlhkostí může zvětšit objem materiálu, ucpat trubky, způsobit korozi.

Minimální tlak vzduchu: 2 bary (29 PSI)/ maximální tlak vzduchu: 6 barů (87 PSI)

Pracovní teplota nemá přesáhnout 100°C (220°F)

Technické údaje

Typ Frekvence [AC1M] Síla [N] Spotřeba Váha
  2kg/cm2 4kg/cm2 6kg/cm2 2kg/cm2 4kg/cm2 6kg/cm2 (1/min) (kg)
AC1030C 1765 2308 2857 195 380 560 230 0,9
AC1040C 1333 1677 1875 275 531 715 249 1,9
AC1060C 1000 1200 1340 404 780 1030 269 4,5
AC1030S 1900 2885 3500 3600 5400 6200 250 1,0
AC1040S 1700 2459 3000 6450 8750 9400 270 2,1
AC1060S 1200 1800 1900 6900 12850 13850 300 4,8

Pracovní moment = 2 x statický moment.
Určeno pro trvalý provoz, standardní napětí je 230/400 V 50 Hz. Jiné napětí možné domluvit s výrobcem.

 

CZ | EN

Vibrační technika – průmyslové vibromotory, příložné vibromotory, vibrační motory